Ekonomia matematyczna

Mathematical economics

2022Z

Kod przedmiotu37N2-EKONOMAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chiang R. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, 1994 2) Panek E., Ekonomia matematyczna., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003 3) Górska J., Orzeszko W., Wata M., Ekonomia matematyczna- materiały do ćwiczeń, C.H. Beck, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi