Instytucje rynku

Market's institutions

2021L

Kod przedmiotu37N2-INSR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szelągowska Anna, 2007r., "Instytucje Rynku Finansowego w Polsce", wyd. CeDeWu, 2) Marciniszyn Marcin, 2005r., "Instytucje Rynku Pracy", wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 3) Banaszak-Soroka Urszula, 2008r., "Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego", wyd. PWN, 4) Zalesko Marian, 2006r., "Instytucjonalizacja Rynku Rolnego w Polsce", wyd. PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi