Marketing terytorialny

Territorial marketing

2022Z

Kod przedmiotu37N2-MARTER
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Szromnik, 2007r., "Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku", wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2) Magdalena Florek, 2006r., "Podstawy marketingu terytorialnego", wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Literatura uzupełniająca
Uwagi