Marketing w handlu i usługach

Marketing in trade and services

2021L

Kod przedmiotu37N2-MWHIU
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jolanta Mazur, 2002r., "Zarządzanie marketingiem usług", wyd. Difin, 2) Adrian Payne, 1997r., "Marketing usług", wyd. PWE, 3) Halina Szulce, 1998r., "Struktury i strategie w handlu”,", wyd. PWE, 4) Roger Cox, Paul Brittain, 2000r., "Zarządzanie sprzedażą detaliczną", wyd. PWE.
Literatura uzupełniająca
Uwagi