Przedmiot do wyboru 4 – F3

2022L

Kod przedmiotu37N2-PDW-4-F3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi