Przedmiot do wyboru 1 - F3

2021Z

Kod przedmiotu37N2-PDW1F3
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi