Procesy innowacyjne i planowanie produktu

Innovation processes and product planning

2022L

Kod przedmiotu37N2-PIIPP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBogdanienko J., Haffer M., Popławski W. , 2004r., "Innowacyjność przedsiębiorstw", wyd. Wyd. UMK, Toruń.
Literatura uzupełniająca
Uwagi