Praktyka dyplomowa

Diploma practical training

2021L

Kod przedmiotu37N2-PRDYP
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Silverman D, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, 2010 2) Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi