Prawo gospodarcze

Economic law

2021Z

Kod przedmiotu37N2-PROS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi