Rynek kapitałowy i finansowy

Capital market and financial

2021L

Kod przedmiotu37N2-RYNKAIF
Punkty ECTS 3,25
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFinanse, Makro i Mikroekonomia
Wymagania wstępneZnamość podstaw finansów
Opis ćwiczeńKalkulacje finansowe (procent prosty, składany, annuity), Analiza i wycena instrumentów rynku pieniężnego, Analiza i wycena instrumentów rynku kapitałowego, Analiza fundamentalna spółki, Ryzyko na rynku finansowym, .
Opis wykładówPojęcie i rodzaje rynku finansowego w Polsce i na świecie. Rynek pieniężny, kapitałowy. Zalety i wady wejścia przedsiębiorstw na rynek giełdowy.. Instrumenty rynku finansowego. Ryzyko inwestycji kapitałowych. Nadzór finansowy. Globalizacja rynków finansowych. Bezpieczeństwo na rynku finansowym. Fundusze inwestycyjne. Analiza fundamentalna jako metoda do wyceny aktywów finansowych.
Cel kształceniaNabycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku finansowego i jego elementów oraz poznanie instrumentów tego rynku
Literatura podstawowa1) Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, 2008 2) Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, 2014 3) Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca1) Jajuga. K, Jajuga T. , wyd. PWE, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, 2015r., tom 2) Sobczyk M., wyd. Placet, Kalkulacje finansowe, 2012r., tom
Uwagi