Rynek ubezpieczeniowy

Insurance market

2022L

Kod przedmiotu37N2-RYNUB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Monkiewicz, 2000r., "Podstawy ubezpieczeń", wyd. Poltext, t.1, 2) E.Kucka, 2009r., "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne", wyd. WUWM, 3) J.Handschke, 2009r., "Studia ubezpieczeniowe. Zeszyty Naukowe", wyd. WUE, 4) E.Stroiński, 2006r., "Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie", wyd. WAF, 5) T.Sangowski, 2001r., "Ubezpieczenia gospodarcze", wyd. Poltext
Literatura uzupełniająca
Uwagi