Seminarium magisterskie

MA seminar

2021Z

Kod przedmiotu37N2-SM1A
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:Seminarium magisterski
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:Seminarium magisterskie
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-