Seminarium magisterskie

MA seminar

2022L

Kod przedmiotu37N2-SM2B
Punkty ECTS 15,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urban S, Jak napisać dobrą pracę magisterską. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi