Wnioskowanie statystyczne

Statistical inference

2021Z

Kod przedmiotu37N2-WNIOSSTA
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobczyk M., Statystyka, PWN, 2007 2) Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, 1994 3) Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, 2000 4) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi