Zarządzanie marketingowe

Marketing management

2022L

Kod przedmiotu37N2-ZARZM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lambin Jean-Jacques, 2001r., "Strategiczne zarządzanie marketingowe", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2) Kłeczek Ryszard, 1999r.,"Strategiczne planowanie marketingowe", wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 3) Niestrój Roman, 2002r., "Zarządzanie marketingiem", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi