Antropologia rynku

Anthropology of market

2022Z

Kod przedmiotu37S2-ANTRYN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lakomy M., Rynek, istota i geneza , t. 1, Maternus Media Kraków, 2009 2) Aldridge A., , Rynek, Sic!, 2006 3) Cliggett L., Wilk R. R., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, UJ, 2014 4) Czarkowska L., Antropologia ekonomiczna, elementy teorii, , PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi