Biznes międzynarodowy

International business

2022Z

Kod przedmiotu37S2-BIZM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, 2006 2) Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, 2009 3) Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, 2007 4) Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiebiorstwa, PWE, 2004 5) Yip G.S., Strategia globalna, PWE, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi