Badania rynkowe i marketingowe

Market and marketing research

2022Z

Kod przedmiotu37S2-BRIM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, , 2010r., ", wyd. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa, s.., PWN, 2002, s. 151-434, 6 2) Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, 2003, s. 31-251 3) Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, 2005, s. 91-100, 25 4) Maison D., Jakościowe metody badań naukowych. Jak zrozumieć konsumenta., PWN, 2010, s. 86-287
Literatura uzupełniająca
Uwagi