Ekonomia matematyczna

Mathematical economics

2021L

Kod przedmiotu37S2-EKONMAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Ekonomia, Statystyka opisowa
Wymagania wstępnePodstawowe zagadnienia z teorii ekonomii i matematyki wyższej. Umiejętność stosowania rachunku macierzowego, rachunku różniczkowego i optymalizacji warunkowej.
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweoria popytu: preferencje konsumenta, zbiór budżetowy i powierzchnia budżetowa, funkcja użyteczności, funkcja popytu, interpretacja pochodnych funkcji użyteczności. Model rynku Arrowa-Hurwicza. Teoria produkcji: funkcja produkcji, teoria przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo w warunkach doskonałej konkurencji i w warunkach monopolu). Wybrane modele dynamiki ekonomicznej (model pajęczynowy, Samuelsona, Philipsa).,ĆWICZENIA:Matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych. Analiza modeli związanych z teorią popytu. Analiza modeli związanych z teorią produkcji. Modelowanie zagadnień równowagi konkurencyjnej. Praktyczne rozwiązywanie problemów związane z optymalizacją w ekonomii.
Cel kształceniaZapoznanie słuchaczy z podstawowymi modelami matematycznymi wykorzystywanymi w ekonomii. Zapoznanie z budową modelu ekonomii matematycznej jego rozwiązaniem i interpretacją. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności zarówno budowy jak i analizy modeli matematycznych w ekonomii.
Literatura podstawowa1) Emil Panek, Ekonomia matematyczna , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003 2) C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, 1994 3) Górska J., Orzeszko W., Wata M., Ekonomia matematyczna- materiały do ćwiczeń., C.H. Beck, 2009
Literatura uzupełniająca1) T. Kamińska (red.), wyd. Uniwersytet Gdański, Ekonomia matematyczna w zadaniach, 2006r., tom
Uwagi