Instytucje rynku

Market's institutions

2021L

Kod przedmiotu37S2-INSR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szelągowska Anna, Instytucje Rynku Finansowego w Polsce., CeDeWu, 2007 2) Marciniszyn Marcin, Instytucje Rynku Pracy, WPSPiZ im Leona Koźmińskiego, 2005 3) Banaszak-Soroka Urszula, nstytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, PWN, 2008 4) Zalesko Marian, Instytucjonalizacja Rynku Rolnego w Polsce, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi