Marketing elektroniczny

Electronic marketing

2022Z

Kod przedmiotu37S2-MREKT
Punkty ECTS 3,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bickerton Pauline, Bickerton Matthew, Pardesi Upkar, 2006r., "Marketing w Internecie. Jak najlepiej wykorzystac siec w sprzedazy produktów i usług.", wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, t.1, s.470, 2) Lee Kevin, Seda Catherine, 2010r., "Reklama w wyszukiwarkach internetowych", wyd. Helion, t.1, s.252; 3) E-marketing. Współczesne trendu. Pakiet startowy., red. J. Królewski, P.Sala, wyd. PWN, Warszawa, 2014, wyd. 1.
Literatura uzupełniająca
Uwagi