Procesy innowacyjne i planowanie produktu

Innovation processes and product planning

2022L

Kod przedmiotu37S2-PIIPP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi