Rynek ubezpieczeniowy

Insurance market

2022L

Kod przedmiotu37S2-RYNUB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja i składniki rynku ubezpieczeniowego, zasady organizacji rynku ubezpieczeniowego, struktura zakładów i towarzystw ubezpieczeń na rynku polskim, rejestry agentów i brokerów ubezpieczeniowych, rola i zadania najważniejszych instytucji rynku ubezpieczeniowego, metody obliczania koncentracji rynku ubezpieczeniowego, najważniejsze wskaźniki rozwoju rynku ubezpieczeniowego.,ĆWICZENIA:Obliczanie wskaźników stopnia rozwoju rynku ubezpieczeniowego, obliczanie wskaźników efektywności działalności zakładów ubezpieczeń, obliczanie wskaźników ekonomicznych w ubezpieczeniowej metodzie zarządzania ryzykiem, obliczanie wskaźników szkodowości sumy ubezpieczenia , obliczanie składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach OC w życiu prywatnym oraz indywidualnych terminowych ubezpieczeniach na życie , obliczanie odszkodowań w przypadku wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w zadanym zakresie, obliczanie limitów odszkodowania i kwotę odszkodowania w przypadku klauzuli inflacyjnej i ubezpieczenia od skutków różnic cenowych, obliczanie zadań związanych z różnymi metodami określania sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 1, 2, Poltext, 2000 2) E.Kucka, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, UWM, 2009 3) J.Handschke, Studia ubezpieczeniowe. Zeszyty naukowe, WUE, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi