Ekonomia międzynarodowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Ekonomia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Ekonomia menedżerska
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia myśli ekonomicznej
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Makroekonomia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo gospodarcze
3
ZAL
Wykład
30
Wnioskowanie statystyczne
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru 1 - F3
0
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
25,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w ekonomii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Rynek kapitałowy i finansowy
3,25
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
IV - Specjalnościowych
Globalny handel elektroniczny
2,5
Międzynarodowa integracja gospodarcza
2,5
Seminarium magisterskie
5,5
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomia matematyczna
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Ekonomia międzynarodowa
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Inwestycje zagraniczne
3,5
Międzynarodowy rynek pracy
3,5
Polityka społeczna UE
3,5
Problemy gospodarki światowej
3,25
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
15
Współpraca transgraniczna
3,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Ekonomia projektu europejskiego
3,5
Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego
3,5
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
3,5
Przedmiot do wyboru 4 – F3
2
Seminarium magisterskie
15,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
20
SUMA
30,0