Ekonomia projektu europejskiego

2022Z

Kod przedmiotu37S2-EKPR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tkaczyński J. W., Świstak M., Sztorc E., Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych , wyd. C.H. Beck, 2011 2) Bonikowska M., Podręcznik zarządzania projektami unijnymi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, wyd. MRR, Warszawa, 2008 3) Tkaczyński J. W., Świstak M., Sztorc E., Leksykon funduszy Unii Europejskiej, wyd. C.H. Beck., 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi