Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego

European standards of social security

2022L

Kod przedmiotu37S2-ESZS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Uścińska G.,, "Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie", IPiSS, 2005r., 2) Uścińska G, "Addendum. Obliczenia porównawcze. Standardy zabezpieczenia społecznego.", IPiSS, 2005 3) Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Difin, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi