Globalny handel elektroniczny

Global e-commerce

2021L

Kod przedmiotu37S2-GLHE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Niedźwiedziński M., 2004r., "Globalny handel elektroniczny", wyd. PWN, 2) Afuah A., Tucci C. L., 2003r., "Biznes internetowy, strategie i modele", wyd. Oficyna Ekonomiczna, 3) Gregor B., Stawiszyński M, 2002r., "e-Commerce", wyd. Oficyna Wydawnicza Branta.
Literatura uzupełniająca
Uwagi