Inwestycje zagraniczne

Foreign investments

2022Z

Kod przedmiotu37S2-INZAG
Punkty ECTS 3,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena , PWN, 2002 2) Zorska A., Korporacje transnarodowe: przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWN, 2007 3) Lizińska W., Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Studium na poziomie układów terytorialnych, UWM, Olsztyn, 2012 4) Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach polski - analiza porównawcza, UMK, Toruń, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi