Międzynarodowa integracja gospodarcza

International economic integration

2021L

Kod przedmiotu37S2-MINGS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bożyk P. Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi