Międzynarodowy rynek pracy

International labor market

2022Z

Kod przedmiotu37S2-MIRYPR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wach K., "Europejski rynek pracy", Wolters Kluwer, 2007 2) Borkowska S., "Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską", IPiSS, 2002 3) Szaban J.M., "Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej", Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi