Przedmiot do wyboru 2 - F-3

2022L

Kod przedmiotu37S2-PDW2F-3
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Rymarczyk, 2012r., "Biznes międzynarodowy", wyd. PWE, t.I, s.604, 2) T. Wierzejski, 2010r., "Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce", wyd. PTE, t.I, s.268.
Literatura uzupełniająca
Uwagi