Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Agricultural and rural development policy

2022L

Kod przedmiotu37S2-PRRIOW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO, PWE, 2011 2) Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości., Almamer WSE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi