Seminarium magisterskie

MA seminar

2022Z

Kod przedmiotu37S2-SM2A
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnewiedza z zakresu mikroekonomii, makroekonomii; wiedza na temat formalnych zasad przygotowywania pracy magisterskiej
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:Prezentacja kompletnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego). Przygotowanie metodyki badań realizowanych w zakresie podjętych tematów oraz własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych. Projektowanie narzędzia gromadzenia danych. Realizacja badań własnych – zbieranie materiałów, wstępna ich obróbka, porządkowanie i selekcja oraz budowa bazy danych. Prezentacja wyników własnych badań – struktura rozdziału empirycznego oraz jego układ tabelaryczno-graficzn
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:Prezentacja kompletnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego). Przygotowanie metodyki badań realizowanych w zakresie podjętych tematów oraz własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych. Projektowanie narzędzia gromadzenia danych. Realizacja badań własnych – zbieranie materiałów, wstępna ich obróbka, porządkowanie i selekcja oraz budowa bazy danych. Prezentacja wyników własnych badań – struktura rozdziału empirycznego oraz jego układ tabelaryczno-graficzny
Cel kształceniaGotowa część teoretyczna pracy, przeprowadzone badania empiryczne oraz prezentacja ich wyników, struktura rozdziału wyniki badań
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010. 2) Stachak S. , Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-