Współpraca transgraniczna

Transborder cooperation

2022Z

Kod przedmiotu37S2-WTRANS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Greta M. , Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Łódź , 2003 2) Urząd Statystyczny, Euroregiony na granicach Polski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi