Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Ekonomia menedżerska
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia myśli ekonomicznej
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Makroekonomia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Prawo gospodarcze
2
ZAL-O
Wykład
30
Wnioskowanie statystyczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Finanse i rynki finansowe
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w ekonomii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Ekonomia matematyczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Ekonomia międzynarodowa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Instytucje otoczenia biznesu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Wielowymiarowa analiza rynku
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
10
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy kierunkowy
2
II - Podstawowe
Metody optymalizacji w ekonomii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru II
0
Przedmiot do wyboru III
0
SUMA
27,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru IV
0
ZAL-O
Wykład
12
Przedmiot do wyboru V
0
Przedmiot do wyboru VI
0
SUMA
22,5