Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Absolwent jest wyposażony w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechuje go wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Nabyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą im osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
16
14
Historia filozofii
2
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy politologii
2
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Emisja głosu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
16
Gatunki dziennikarskie
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
16
14
Psychologia komunikacji społecznej
2
ZAL-O
Wykład
10
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
20
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Wstęp do nauki o komunikowaniu
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
16
14
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
16
14
Kultura języka polskiego
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
14
16
Nowe media
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Ochrona własności intelektualnej
3
ZAL-O
Wykład
20
Techniki multimedialne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
16
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Socjologia
2
EGZ
Wykład
20
III - Kierunkowe
Estetyka przekazów audiowizualnych
2
ZAL-O
Wykład
10
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
16
14
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Prasowe,radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Publicystyka telewizyjna i radiowa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Reportaż radiowy
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Warsztaty metodologiczne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia
2,5
ZAL-O
Wykład
20
Historia społeczna Europy XXI wieku
2,5
EGZ
Wykład
20
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo sportowe
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Prasowe,radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Publicystyka społeczno-kulturalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Retoryka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Systemy medialne w Polsce i na świecie
2,5
EGZ
Wykład
20
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
10
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
Wykład
10
Współczesne systemy polityczne
2,5
ZAL-O
Wykład
20
III - Kierunkowe
Aktualne problemy dziennikarstwa
2,5
EGZ
Wykład
10
Erystyka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Etyka dziennikarska
2,5
EGZ
Wykład
20
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Media jako źródło wiedzy historycznej
1,25
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Media społecznościowe
2,25
ZAL-O
Wykład
20
Prasowe,radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fotografia w prasie
3
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Język wypowiedzi dziennikarskiej
2
ZAL-O
Wykład
10
Komunikacja wizualna
2
ZAL-O
Wykład
10
Kultura i media
2
ZAL-O
Wykład
10
Prawo prasowe
2
EGZ
Wykład
20
Public Relations
2
ZAL-O
Wykład
20
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
35,0