Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
JĘZYK OBCY- WARSZTATY SPECJALISTYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
II - Podstawowe
Psychologia społeczna
3
EGZ
Wykład
20
Teorie komunikowania masowego
2
EGZ
Wykład
20
III - Kierunkowe
Gatunki publicystyczne w praktyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Gatunki wypowiedzi w PR
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Kultura nowych mediów
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Media lokalne i środowiskowe
2
EGZ
Wykład
20
PR korporacyjny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Publicystyka polityczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka dyplomacji
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
II - Podstawowe
Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metody badań medioznawczych
2
EGZ
Wykład
20
Stosunki międzynarodowe
2
EGZ
Wykład
20
III - Kierunkowe
Dyskurs medialny
2
ZAL-O
Wykład
20
Dziennikarstwo a literatura faktu
2
ZAL-O
Wykład
20
Dziennikarstwo śledcze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Warsztat reportera radiowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Warsztaty informacyje
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów
2
EGZ
Wykład
20
III - Kierunkowe
Historia mediów: polityka, kultura, ludzie
1
ZAL-O
Wykład
10
Metody i techniki badania rynku mediów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Nowe media
1
ZAL-O
Wykład
10
Pragmatyka językowa
2
ZAL-O
Wykład
20
Prawo prasowe
2
EGZ
Wykład
20
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
10
Research i agenda setting w dziennikarstwie telewizyjnym
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Retoryka reklamy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Rzecznik prasowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka negocjowania
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Warsztat reportera telewizyjnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Antropologia komunikacji międzykulturowej
2
ZAL-O
Wykład
20
Ekonomika mediów
2
ZAL-O
Wykład
20
Marketing i reklama
2
ZAL-O
Wykład
10
Opinia publiczna
2
ZAL-O
Wykład
20
Reportaż polski XXI
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Techniki autoprezentacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Warsztat reportera prasowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Zagraniczne systemy medialne
1
EGZ
Wykład
10
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
20
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
36,0