Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia społeczna
3
EGZ
Wykład
30
Teorie komunikowania masowego
3
III - Kierunkowe
Kultura nowych mediów
2
Media lokalne i środowiskowe
3,5
Przedmiot do wyboru
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Seminarium
5
Sztuka dyplomacji
2
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
32,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
2,5
Metody badań medioznawczych
2,5
Stosunki międzynarodowe
2
III - Kierunkowe
Czytelnia prasy
1
Dyskurs medialny
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Dziennikarstwo a literatura faktu
2
Seminarium
5
Warsztat reportera radiowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe
2
Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Czytelnia prasy
1
Historia mediów: polityka, kultura, ludzie
1
Marketing polityczny
1
Nowe media
1
Opinia publiczna
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Pragmatyka językowa
2,5
Prawo prasowe
2
Seminarium
5
Sztuka negocjowania
2
Warsztat reportera radiowego
1
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
10
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
Wykład monograficzny
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza przekazów medialnych
1
Ekonomika mediów
2
ZAL-O
Wykład
30
Marketing i reklama
2
Prawo autorskie
2
Przedsiębiorczość
2
Seminarium
5
Techniki autoprezentacji
1
Zagraniczne systemy medialne
3
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
Wykład monograficzny
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0