Dokumentalistyka medialna-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy politologii
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gatunki dziennikarskie
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia komunikacji społecznej
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
3
EGZ
Wykład
30
Wstęp do nauki o komunikowaniu
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura języka polskiego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Warsztat wywiadu wideo
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Źródła wywołane
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Informacja i komunikacja naukowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prasowe i radiowe serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty metodologiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Źródła informacji w sieci
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Źródło w pracy dziennikarza radiowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Źródło w pracy dziennikarza telewizyjnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Ekonomia
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne systemy polityczne
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo sportowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru
3,5
ZAL-O
Wykład
30
Retoryka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System medialny w Polsce
2
ZAL-O
Wykład
15
Telewizyjne i inetrnetowe serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dokument telewizyjny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Źródło w pracy dziennikarza prasowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
Wykład
15
Socjologia
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Erystyka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Reportaż radiowy w teorii i praktyce
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System medialny na świecie
3
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Akademia filmu dokumentalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dokumentalistyka prasowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Media jako źródła wiedzy historycznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Agencje informacyjne w Polsce i na świecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Fotografia w prasie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Komunikacja wizualna
3
ZAL-O
Wykład
30
Media polonijne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Public Relations
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa III
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza zawartości mediów w ujęciu ilościowym i jakościowym
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0