Dokumentalistyka medialna-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski I
2
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
3,5
Podstawy politologii
2
Przedmiot do wyboru
3
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
Gatunki dziennikarskie
3,5
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
3,5
Kultura języka polskiego
2
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
2
Psychologia komunikacji społecznej
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski II
2
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
3
Wstęp do nauki o komunikowaniu
3,5
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
4
Kultura języka polskiego
2
Ochrona własności intelektualnej
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Warsztat wywiadu wideo
2
Źródła wywołane
3,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski III
2
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Informacja i komunikacja naukowa
2
Prasowe i radiowe serwisy informacyjne
2
Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych
2
Warsztaty metodologiczne
2
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
2
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
3
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru
3
Źródła informacji w sieci
2
Źródło w pracy dziennikarza radiowego
2
Źródło w pracy dziennikarza telewizyjnego
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski IV
2
Wychowanie fizyczne
0
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Ekonomia
2,5
Współczesne systemy polityczne
2
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo sportowe
2
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
3
Przedmiot do wyboru
3,5
Retoryka
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
3
System medialny w Polsce
2
Telewizyjne i inetrnetowe serwisy informacyjne
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dokument telewizyjny
2
Źródło w pracy dziennikarza prasowego
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2,5
Przedsiębiorczość
2
Socjologia
2
III - Kierunkowe
Erystyka
3
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
3
Przedmiot do wyboru
2
Reportaż radiowy w teorii i praktyce
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
3
System medialny na świecie
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Akademia filmu dokumentalnego
2
Dokumentalistyka prasowa
2
Media jako źródła wiedzy historycznej
2,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Agencje informacyjne w Polsce i na świecie
2
Fotografia w prasie
2
Komunikacja wizualna
3
Media polonijne
2
Przedmiot do wyboru
3
Public Relations
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa III
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza zawartości mediów w ujęciu ilościowym i jakościowym
3
Przedmiot do wyboru
3
SUMA
30,0