Komunikacja wizerunkowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia społeczna
4
EGZ
Wykład
30
Stosunki międzynarodowe
4
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo a literatura faktu
2
ZAL-O
Wykład
30
Metody i techniki badania rynku mediów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polska publicystyka polityczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Produkcja internetowa treści video
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Publicystyka społeczno-kulturalna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Główne nurty kultury polskiej i światowej XX I XXI wieku
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Metody badań medioznawczych
2
EGZ
Wykład
15
Współczesne normy gramatyczne
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dyskurs medialny
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Dziennikarstwo śledcze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Media lifestylowe w Polsce i na świecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Środowisko pracy dziennikarza
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowych
Dyskursy wizerunkowe
0
ZAL-O
Wykład
30
Gatunki wypowiedzi w PR
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PR korporacyjny
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo mediów w komunikacji wizerunkowej
2
EGZ
Wykład
30
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia integracji europejskiej
2
EGZ
Wykład
30
Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Film polski – tradycja i współczesność
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Gatunki publicystyczne w praktyce
2
EGZ
Wykład
30
Historia mediów: polityka, kultura, ludzie
1
ZAL-O
Wykład
15
Opinia publiczna
2
ZAL-O
Wykład
30
Organizacja i zarządzanie mediami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pragmatyka językowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warianty cyfrowej enkulturacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowych
Etykieta komunikacyjna i wizerunkowa w pracy dziennikarza
2
ZAL-O
Wykład
30
Kryzysowe Public Relations
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Lobbing i PR
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Strategie komunikacyjne w biznesie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika mediów
1
ZAL-O
Wykład
30
Kreowanie fabuł audiowizualnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo prasowe
2
EGZ
Wykład
30
Reportaż polski w XXI w.
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka dyplomacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Branding
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnostyka komunikacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Narzędzia komunikacji wizerunkowej
2
ZAL-O
Wykład
30
Retoryka reklamy
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
28,0