Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy – warsztat specjalistyczny I
2
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Główne nurty kultury polskiej i światowej XX I XXI wieku
4
Psychologia społeczna
2
Współczesne normy gramatyczne
2
III - Kierunkowe
Metody i techniki badania rynku mediów
2
Polska publicystyka polityczna
2,5
Produkcja internetowych treści video
2
Przedmiot do wyboru
2,5
Publicystyka społeczno-kulturalna
2,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy – warsztat specjalistyczny II
2
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
II - Podstawowe
Metody badań medioznawczych
1,5
Przedmiot do wyboru
2
III - Kierunkowe
Dyskurs medialny
2
Media audialne w Polsce
2
Media lifestylowe w Polsce i na świecie
1,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
Warsztat reportera radiowego
2
Warsztat reportera telewizyjnego
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podcast w teorii i praktyce
3
Przedmiot do wyboru
2
Warsztaty informacyjne
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2
Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów
2
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo śledcze
1,5
Film polski – tradycja i współczesność
1,5
Gatunki publicystyczne w praktyce
2
Historia mediów: polityka, kultura, ludzie
1,5
Kreowanie fabuł audiowizualnych
1,5
Pragmatyka językowa
1,5
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
1,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Labaratorium telewizyjne
2
Laboratorium radiowe
2
Warsztat operatora kamery
2
Zarządzanie wizerunkiem w przestrzeni medialnej
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe
2
Organizacja i zarządzanie mediami
2
Prawo prasowe
2
Przedmiot do wyboru
3
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
5
Sztuka negocjowania
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Film i serial w telewizji
2
Future jako gatunek radiowy
2
Research i agenda setting w dziennikarstwie telewizyjnym
2
Wybitne postaci radia i telewizji
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0