Biostatystyka

Biostatistics

2021Z

Kod przedmiotu39N2-BIOST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi