Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i reumatologii

Nursing care over patients in dermatology and rheumatology

2021L

Kod przedmiotu39N2-OPCDR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adamski Z, Kapała W., ''Pielęgniarstwo w chorobach skóry'' , , t. I, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu., 2010 2) Krajewski-Kułak E., ''Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek'', Czelej, Lublin, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi