Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane

Nursing care of multiple sclerosis patients

2022L

Kod przedmiotu39N2-OPCH
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Stwardnienie rozsiane, K. Selmaj, Termedia,2007. 2. Stwardnienie rozsiane, (red).J.Losy, Czelej 2013 3. Pielęgniarstwo neurologiczne, (red) Jaracz K, W. Kozubksi, PZWL, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi