Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

Nursing care of diabetes patients

2021Z

Kod przedmiotu39N2-OPNCHZC
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi