Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

Nursing care of respiratory system chronic diseases of respiratory system chronic diseases

2021Z

Kod przedmiotu39N2-OPWCHPN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Białobrzeska B.,Dębska –Ślizień A., Pielęgniarstwo nefrologiczne , PZWL, 2013 2) Rutkowski B, Dializoterapia w codziennejpraktyce, Wydawnictwo medyczne Gdańsk, 2008 3) Myśliwiec M., Choroby nerek, PZWL, 2008 4) Dębska –Ślizień A.,Król E.,, Przewlekła choroba nerek,, Poradnik dla pacjentów i ich rodzin,Czelej, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi