Podstawy psychoterapii

Basics of Psychotherapy

2021L

Kod przedmiotu39N2-PODPSY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi