Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021L

Kod przedmiotu6200NX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D.Koradecka, 1) Danuta Koradecka, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edykacyjny dla uczelni wyższych, t. 1,2, CIOP Warszawa, 2005 , CIOP, 2010 2) RP, ) Ustawa dotycząca BHP z dn. 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, MNiSW, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi