Badania naukowe w pielęgniarstwie

Scientific research in nursing

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-BNWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lenartowicz H., Kózka M., 2011r., "Metodologia badań w pielęgniarstwie", wyd. PZWL, 2) Podgórski R.A., 2007r., "Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej studentów.", wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, 3) Węglińska M., 2009r., "Jak pisać pracę magisterską?. Poradnik dla studentów.", wyd. wydawnictwo Impuls Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi